Info fra styret

Her vil du finne informasjon/meldinger til medlemmene fra styret i Oslomarka Trekkhundklubb.

Lover for Oslomarka Trekkhundklubb.

STYREÅRET 2019/2020 – Leder: Morten Rønseth

Dokumenter til årsmøtet 2020:

Regnskap med revisjonsberetning legges frem på årsmøtet. For interesserte kan regnskapet sendes på e-post ved å kontakte leder på kasserer@omtk.no.