Styret

Styret i OMTK 2021/2022

Leder:
Linn Solli 
Tlf: 9163 0649
E-post: styreleder@omtk.no

Nestleder:
Knut Helge Reiersgård
Tlf: 93021854
E-post: nestleder@omtk.no

1. Styremedlem
Oppmann nordisk:
Siw Fjeld Ramsdal
Tlf: 9008 7035
E-post: nordisk@omtk.no

2. Styremedlem
Oppmann slede:
Tonje Aurstad
Tlf: 4586 1757
E-post: slede@omtk.no

3. Styremedlem
Juniorgruppa:
Fredrik Fjærvoll Olsen
Tlf: 4134 1993
E-post: junior@omtk.no

1. Varamedlem
Materialforvalter:
Julius Hall Torgersen
Tlf: 9207 2568
E-post: julius@rjht.no

2. Varamedlem
Plassjef / Teknisk ansv:
Fanny Kristin Wedde
Tlf: 9854 5813
E-post: plassjef@omtk.no

Sekretær:
Thoralf Bergersen
Tlf: 90583826
E-post: sekretaer@omtk.no

Kasserer:
Gunnar Solberg
Tlf: 9130 3844
E-post: kasserer@omtk.no

Redaktør Trekkhunden:
Stillingen er ikke besatt
E-post: trekkhunden@omtk.no

Webansvarlig:
Linn Solli / Fanny Wedde
Tlf: 91630649 / 9854 5813
E-post: webmaster@omtk.no

Representanter, NHFs ting
Tonje Aurstad
Siw Fjeld Ramsdal
Linn Solli

Røkter, Skjelbreia
Cilje Helen Abelsen Moe

Kontrollkomité
Leder: Per Aaseby
Medlem: Steinar Ellefsen
Medlem: Helge Heldre

Valgkomite 2020/2021
Leder: Ole-Petter Bakkene
Medlem: Ulf Bergquist
Medlem: Cilje H. A. Moe

Varamedlem: Kristine Veie

Revisor og vararevisor:
Helene Skeie

Representanter, Stiftelsen Sjustua
Frode Galaaen
Johanne Sundby
Per Aksel Nilson