Velkommen som bruker av Skjelbreia!

For at det skal bli et hyggelig opphold for alle ber vi deg forholde deg til følgende oppholdsregler:

 • Hold det ryddig.
 • Det skal være ro og orden på stedet. Det er et generelt alkoholforbud utenom spesielle arrangementer.  Det er ikke lov å røyke inne. På grunn av allergiplager er det ikke tillatt å ha hunder på rommene.
 • Benytt lakenpose eller lignende. Det er rene laken i plastkassene på soverom 2. De brukte kan legges i søplesekk i skapet.
 • Før avreise skal rommet og oppholdsrommet ryddes og vaskes/støvsuges.  Søppel og tomflasker fjernes. Før oppholdet i loggboka/hytteboka. Vinduer og dører må være lukket og låst.
 • Dra ut stikkontakter på TV, vannkoker og kaffetrakter.
 • Senk temperaturen på panelovnene til 12 grader.
 • Er det mangler eller skader kontaktes plassjef.

Avfall:

 • Ta med deg tomflasker og søppel hjem.
 • Papir kan brennes i tønna oppe ved kennelbygget.
 • Hunder: oppstalling av hunder er på eget ansvar og det må ryddes opp etter hunden.
 • Det er spader og river for hundemøkk og halm nede ved fôrkjøkkenet .
 • Benyttes fôrkjøkkenet må dette også ryddes og vaskes.
 • Hundehus og hundegårder kan fritt benyttes unntagen når røkter har sommerkennel, avtal med røkter.
 • Kjettinger må legges inn i husene, møkk må plukkes opp også hvis din hund gjør fra seg andre steder på plassen.
 • Ikke la fôrrester bli liggende igjen etter hunden hvis den ikke har spist opp.

Utstyr:

Klubben disponerer mye utstyr som kan lånes etter avtale med materialforvalter. Dyck-vognene kan fritt benyttes fra Skjelbreia , men før bruken i loggboka og vaske vognen etter deg.  Er det mangler eller skader på utstyret ta kontakt med materialforvalter.