Velkommen til OMTK!


Informasjon fra redaktøren til klubbens medlemmer:

Bidrag til hjemmesiden og Trekkhunden tas gjerne i mot, være seg tekst eller bilder. Mot en liten sum kan bedrifter / firmaer annonsere i Trekkhunden. Ta kontakt med kasserer.