Velkommen til OMTK!


Juniorgruppe

OMTK har nå startet en jr gruppe. Gruppa får en egen mail-liste for oppdateringer om aktiviteter og turer for juniorer. Vi vil også gi informasjon om andre samlinger for juniorer som blir arrangert av NHF eller andre hundeklubber.

Informasjon fra redaktøren til klubbens medlemmer:

Bidrag til hjemmesiden og Trekkhunden tas gjerne i mot, være seg tekst eller bilder. Mot en liten sum kan bedrifter / firmaer annonsere i Trekkhunden. Ta kontakt med kasserer.