Oslomarka Trekkhund Klubb (O.M.T.K)

ble stiftet i 1938 og er en av Norges eldste klubber. Klubben har sitt utspring i Oslo sivile Tjenestehundklubb, og tok navnet Arbeidernes Trekkhundklubb. Med årsak i et samarbeide med Norsk Folkehjelp, tok klubben så navnet Norsk Folkehjelp Trekkhundklubb frem til 1956, da klubben fikk sitt nåværende navn havnet på Oslomarka Trekkhundklubb. Aktiviteten i klubben var rettet mot ambulansekjøring i marka rundt Oslo. Før i tiden var skiløypene i mye dårligere forfatning og dette førte igjen til flere fall og mye flere skader enn i dag. Det er ikke få personer klubbens ambulansekjørere har tatt hånd om å fraktet ut av marka og på det meste hadde klubben 20 hundespann på helgevakt. Klubben har i stor grad bidratt til Norges Hundekjørerforbund sentralt, både med presidenter og andre sentrale tillitsvalgte. Etter som årene gikk ble deler av klubbens aktivitet rettet inn mot konkurransekjøring. Klubben har opp gjennom årene fostret mange gode kjørere, flere i verdensklassen.

Vi er i dag en gjeng på ca. 200 medlemmer som ivrer for friluftsliv og hund. Mange er også aktive konkurransekjørere, og noen hevder seg helt i verdenstoppen innenfor ulike grener av hundekjøring. Det viktigste for klubben er likevel å skape et miljø hvor klubbens medlemmer kan treffes å drive med det de trives best med, nemlig hundekjøring. Du må ikke ha hund selv for å ha glede av å være med i klubben. Mange av våre arrangementer har et variert tilbud. Alle hunder har godt av å være i aktivitet og nesten alle hundraser kan man snørekjøre med. Vi har aktiviteter sommer som vinter, klikk deg inn på aktivitetslista vår og se hva som skjer.