Om hundekjøring

Hva er hundekjøring?
SledeognordiskHundekjøring passer for alle! Nordisk stil krever kun en hund og minimalt med utstyr, men den fordrer at du er stø på ski. Har du ikke hund selv, kan du låne av naboen, eller bli kjent med noen i klubben som er villig til å låne deg en. Det er en fin start for deg som har lyst til å prøve deg. Sledehund fordrer mer utstyr og muligheten til å holde flere hunder. Du greier deg med 3-4 hunder, men det vanligste er fra 6 til 12. Her er du avhengig at du har en voksen til å hjelpe deg i gang. Klikk deg videre for å se nærmere på de ulike grenene: Nordiskstil, Sledehundkjøring, Barmark, eller Tur.

Foto: Per Mjærum

Ekvipasje og hundespann
trekkhundsammenheng består en ekvipasje av en hundefører og et såkalt hundespann, dersom to eller flere hunder er spent inn for å trekke redskapet (vogn, pulk, slede m.m.). Benevnelsen spann kommer av det tyske ordet spannen, som betyr å spenne for flere enn ett trekkdyr til et redskap, i den hensikt å trekke redskapen mellom to punkter. Begrepet ekvipasje stammer fra det franske uttrykket équiper, som egentlig betyr å utstyre seg med noe, i dette tilfellet med et hundespann (redskap og hunder).

Konkurranseformer:
Det er to hovedformer med hundekjøring vinterstid, såkalt nordisk stil og sledehundkjøring. I tillegg finnes det en konkurranseform som kalles barmark og omhandler flere konkurranseformer der det ikke er snøforhold.

Sledehundkjøring ble tidligere kalt Nome-stil, men denne betegnelsen brukes ikke lenger. I nordisk stil, som er mest vanlig i Norge trekker hunden(e) pulk og utøveren følger spannet på ski. Det konkurreres gjerne over distander fra 5 til 30 km. I sledehundkjøring, som er mest vanlig i internasjonal sammenheng, trekker hunden(e) en lett slede med lange meier. Utøveren står på meiene, sparker og løper som ved bruk av tradisjonell sparkstøtting. Spannet kan normalt ha opp til tolv hunder foran sleden og det konkurreres gjerne over distanser fra 5 til 600 km.

I konkurranser i nordisk stil og sledehundkjøring er som oftest hundespannene pålagt å laste en minimumsvekt i sleden eller pulken, eller de er pålagt å bringe med seg en obligatorisk minimumsutrustning. Som regel gjelder det både obligatoriske vektkrav og utstyrskrav i kortere løp i nordisk stil mens det bare gjelder obligatoriske utstyrskrav i mellom- og langdistanseløp i sledehundkjøring. I de lengre løpene kreves det likevel ofte at spannet laster opp en viss minimumsvekt nødproviant til utøver og hunder. Enkelte løp kan også ha helt spesielle, lokale krav, som f.eks Iditarodløpet i Alaska hvor det foreligger minimumsvektkrav til bl.a obligatorisk medbragt øks og sovepose.

Barmark er en konkurranseform der det konkurreres i øvelsene vogn, sparkesykkel, snøresykling og snøreløping. Vogn er en øvelse der det enten er 4-, 6- eller 8 hunder i spannet. I 4-spann trekkes ei vogn med tre hjul, mens i 6- og 8-spann trekkes det ei firehjulsvogn. Det konkurreres over en distanse på 4-12 km, avhengig av temperaturen. Sparkesykkel er en øvelse der man enten bruker en eller to hunder til å trekke en sparkesykkel over en distanse på 4-8 km, avhengig av temperaturen. Begge de nevnte øvelsene skiller ikke mellom kjønnene. Snøresykling er en konkurranse der man skiller mellom kjønnene og det kun brukes en hund til å trekke en vanlig sykkel (terrengsykkel) over en distanse på 4-12 km, avhengig av temperatur. Snøreløping er en konkurranse der hundeføreren må løpe sammen med hunden, som hjelper løperen gjennom å trekke denne etter seg. Også i denne øvelsen skilles det mellom kjønnene.

Spesielle konkurranser:
Europas lengste sledehundløp er Finnmarksløpet som går over ca. 1 000 km og arrangeres i Norge. I dette løpet kan det startes med inntil fjorten hunder. Femundløpet er et annet viktig hundeløp, med start i verdenskulturminnet Røros. Den best kjente og mest krevende konkurransen i verden er imidlertid det ca. 1 800 km lange Iditarodløpet, som går av stablen i Alaska hvert år. I slike lange løp benyttes utelukkende såkalte sledehunder, og i Iditarodløpet må et hundespann starte med minimum tolv og maksimalt seksten hunder.

Sledehundkjøring
Robert2005I sledehundkjøring står kjøreren bak på en slede som hundene trekker.  Spannene kan ha en størrelse på alt fra 3 til 20 hunder.  Det konkurreres i ulike distanser, fra sprint til langdistanse. Sledehundkjøring er en likestilt idrett, der både kvinner og menn konkurrerer i de samme klassene.  Sledehundkjøring er en aktivitet for alle som trives med friluftsliv i samarbeid med dyr.

De mest kjente langdistanse sledehundløpene er:

Femundløpet
Femundløpet F-400 er på 400 kilometer hvor det konkurreres med 8-spann og F-600 som er på 600 kilometer hvor det kjøres 12-spann.

Pasvik Trail
Arrangeres av Øst Finnmark Sledehundklubb. Start og målgang i Kirkenes.  Løpets lengde er 300 kilometer og det konkurreres i 2 spannklasser. 8-spann og Åpen klasse (12 spann)

Finnmarksløpet
Har også 2 ulike spannklasser. FL-500 som er 500 kilometer for 8-spann og FL-1000 som er 1000 kilometer med 14-spann.

Amundsen Race
2 ulike spannklasser. 8-spann og 12-spann. Start i Östersund i Sverige og målgang på Røros i Norge. 400 km og fellesstart!

Iditarod
Iditarod på 1600 kilometer som går i Alaska, med start i Anchorage og målgang i Nome. Flere nordmenn har hevdet seg svært godt i dette løpet gjennom tidene.

Nordisk
kristoffer_og_punoI nordisk stil går utøveren på ski bak hunden som enten er innspent i drag med pulk eller bare med en strikk.  Det konkurreres i begge disipliner.  Tradisjonelt er det disiplinen med pulk som har stått sterkest i Norge, men internasjonalt er det en økende interesse for snørekjøring.  Distansene i nordisk stil er fra 5 til 30 kilometer ut i fra hvilken klasse man deltar i.Hva med å prøve??  Med sele, belte, strikk og litt pågangsmot er dere i gang. Seppala løpet er et godt kjent løp i Norge for nordisk stil med pulk.  I de senere årene er løpet også åpent for sledeklasser.

Barmark
Barmark er en konkurranseform der det konkurreres i øvelsene vogn, sparkesykkel, snøresykling og snøreløping. Vogn er en øvelse der det enten er 4-, 6- eller 8 hunder i spannet. I 4-spann trekkes ei vogn med tre hjul, mens i 6- og 8-spann trekkes det ei firehjulsvogn. Det konkurreres over en distanse på 4-12 km, avhengig av temperaturen. Sparkesykkel er en øvelse der man enten bruker en eller to hunder til å trekke en sparkesykkel over en distanse på 4-8 km, avhengig av temperaturen. Begge de nevnte øvelsene skiller ikke mellom kjønnene. Snøresykling er en konkurranse der man skiller mellom kjønnene og det kun brukes en hund til å trekke en vanlig sykkel (terrengsykkel) over en distanse på 4-12 km, avhengig av temperatur. Snøreløping er en konkurranse der hundeføreren må løpe sammen med hunden, som hjelper løperen gjennom å trekke denne etter seg. Også i denne øvelsen skilles det mellom kjønnene.

I Barmark konkurreres i følgende kategorier: Vogn, sparkesykkel, snøresykling og -løping

Kristoffer

Vogn: 4-6 og 8-spann
De fleste bruker 3-hjuls vogn i 4-spann og 4 hjul i 6- og 8-spann.

SykkelSparkesykkel: En eller to hunder.
Utstyret har utviklet seg til det mest avanserte innen sykkel (nav, bremser, heve/senke m.m.)
Man kan delta med vanlig sykkel uten kjede, noe vi gjorde de første årene.
Ofte mulig å kjøpe utstyr på stedet. Distanse 4-8 km avhengig av temperatur.

Kristiffer2Sparkesykkel1

Snøresykling: 1 hund
Fllere utøvere varmer opp på mølle, og har det beste utstyret som er å oppdrive.
Bra hundemateriell i alle klasser. Distanse: 4-12km, avhengig av temperatur.
Snøresykling og snøreløping skiller på kjønn. Vogn og sparkesykkel skiller ikke på kjønn.

IMG_1980Loping

Snøreløping: 1 hund
Fordel med en hund som ikke trekker veldig hardt, event. en mindre hund.
Her brukes flere forskjellige raser.