Medlemskap

Ønsker du medlemskap i klubben? Fyll ut skjemaet under og send inn til oss.
Om du bare skal fornye medlemskapet ditt klikker du her.

Kontingent betales inn til bankkonto 7011.05.03162, medlemskapet er gyldig når betalingen er registrert på vår konto.
Husk å merke innbetalingen med fullt navn og hvilen type medlemskap det gjelder.

hoved: fullt medlemskap
støtte: får Trekkhunden, ellers ingen rettigheter
junior: inntil fylte 19 år
honnør: fra fylte 67 år
familie: dekker alle hustandens medlemmer på samme adresse. NB! husk å fylle ut info om alle som skal dekkes av medlemskapet, i skjemaet under.

MM/DD/ÅÅÅÅ