Styremøte 17, 20/21

Halvårsmøte 2021, 21 oktober kl 19 på Skjelbreia

Vedlagt agenda til halvårsmøtet 2021, OMTK. 

Styremøte 16, 20/21