Info om Giardia

RaceVets, har nå utarbeidet et skriv om bekjempelse av Giardia infeksjoner i kenneler.

Røkters sommerkennel på Skjelbreia 2020

Sommerkennel 2020 blir i perioden 22. juni – 5. juli

Årsmøte 2020 – oppdatert

På grunn av koronasituasjonen har vi vært nødt til å utsette årsmøtet 2020, i første omgang med en måned. Men, vi ser at slik ting er, må vi utsette ytterligere, denne gangen på ubestemt tid.