En tale til hunden

AV
HENRIK GUNNESTAD

I denne festen stund, skal også du
æres vår hund.
Du ligger nu der hjemme i denne
Stund.
Og tar deg kanskje en liten blund.
Men det er kun for en stakkars stund.
For ditt hjerte i lengsel banker,
for din herre som du har i dine tanker.
Er det noen som på døren banker –
er det kun noen som her vanker.

Nei, din herre sitter her ved dette festens bord.
Hans stemme høres i et enstemmig kor:
”Min hund, min hund, min prektige venn”
Ja dette var hans siste ord.

Men du ligger der i lengselstunder og tenker vel omstunder.

Menneskene er så rare
De går verden rundt og er så kare
For de mener vist de er de eneste her på jord,
som skal ha det frie ord til å skryte og klage.
Men nå skal de høre et sannhetens ord, og de er ikke bare av det fagre.
Husket du på når du til festen dro –
Å pusse dine sko og gå på .. .
Ja det så jeg du gjorde, men husket du også på å lufte meg på jordet ?
Med mat og drikke skal du nå din mage fylle.
Husket du også mitt fat å fylle?

Når du så hjem fra festen kommer – og når jeg deg i møte kommer,
husker du da på at også jeg trenger litt sommer.
Eller sint du sier: ”Ti stille!!”
er du da selv så stille ??

Jo, menneskene er så rare – de tror de er så kare.
En slede de  kan ei klare.
Nei, ei de kan den trekke
det må vi tre i rekke .

Men de er jo ganske frekke
De hverandre medalje rekke
Men ei jeg vil dem det nekte.
For man skal hjelpe sin neste.
Men en medalje skal da også jeg ha – det vil være det beste.

Men hva er så det neste ?
Et spor de ei kan gå
De har jo ei noen nese-
De må gå bak å pese.

At menneskenes språk er lite fagert,
har jeg i trekk og spor erfaret.
Dere stiller meg ut, for meg å skue på hale til hue
Og tror at dere har noe i hue.
For dere tror og mene at bare det skjønne er av det vene.
Nei, menneskene er ikke en rase av de seende.

La meg slutte her, for du vet jo hvordan jeg er.
Jeg elsker deg jo min herre, som du er.
Derfor jeg deg festen unner,
for du kommer vel hjem om stunder.

Bring meg derfor en skål
For klubbens tjue års vidunder !!!!