Vaksinering og merking med microchip

Det er ikke alltid lett å vite hva som gjelder for vaksinering og chipmerking av hund, her er en oppdatert oversikt med de siste endringene som kommer i det nye kjøre– og arrangementsreglementet til NHF 2016.

Vaksinering

 • Alle hunder som skal delta på konkurranse i regi av NHF skal ha gyldig vaksine mot valpesyke, parvovirus og smittsom leverbetennelse. Vaksinen skal være gitt etter produsentens anbefaling. Vaksinens gyldighet hos hunder over 1 års alder er 3 år, dersom annet ikke fremgår av godkjent preparatomtale.
 • Alle hunder som skal delta på konkurranse i regi av NHF bør ha gyldig vaksine mot kennelhoste. NHF anbefaler en nasal vaksine som beskytter både mot Bordetella bronchiseptica og hundens parainfluensavirus. Vaksinen skal være gitt etter produsentens anbefaling. Vaksinens gyldighet er 1 år dersom annet ikke fremgår av godkjent preparatomtale.
 • Etter førstegangs vaksinering gjelder en karenstid på 28 dager. Etter revaksinering gjelder en karenstid på 14 dager. Etter vaksinering med nasal vaksine (BbPi) mot kennelhoste gjelder en karenstid på 42 dager. Innenfor karenstiden får ikke hundene delta på konkurranse i regi av NHF.
 • Arrangør kan fastsette strengere regler for gjennomført vaksinering.

Vanlige vaksiner:

 • Nobivac DHPPi (valpesyke, hepatitt, parvovirus og parainfluensa) – 3-årig vaksineintervall, påbudt på alle løp, jaktprøver og utstillinger.
 • Nobivac Pi (parainfluensa) – 1-årig vaksineintervall, anbefales å tas hvert år mot kennelhoste i årene imellom DHPPi vaksineringen.
 • Nesevaksine BbPi  – vaksine mot Bordetella bronchiseptica og parainfluensa, de vanligste årsakene til kennelhoste. Da kennelhoste kan forårsakes av mange andre virus og bakterier, kan hunden din allikevel få kennelhoste, men forventes å få et mye mildere forløp. Vaksinen består av levende Bordetella bronchiseptica stamme B-C2 og levende parainfluensavirus stamme Cornell. Hunden vil være smittebærer i minst 4 uker etter vaksinering, NHF har satt en karenstid på 6 uker.
  Vil være påkrevd av både Finnmarksløpet og Femundsløpet 2017.
 • Rabisin (rabies) – påbudt ved utenlandsreiser, eller ved kjøring gjennom Finland for å reise til Finnmark. Vaksinen er f.o.m. 2017 gyldig i tre år, men det forutsetter at hundene har tilstrekkelig grunnimmunisering av vaksinen. “En måned” = 30 dager. Revaksinering med Rabisin skal således foretas i løpet av de siste 30 dager før samme datum påfølgende år. Dersom siste vaksineintervall var kortere enn dette så kan ikke neste intervall være 3 år, da må det være 1 år = revaksinering innen de siste 30 dgr før samme dato neste år.
 • Nobivac Lepto – leptospirose forårsakes av leptospirabakterier. Leptospirose forekommer sjelden i Norge, men er vanlig i Middelhavslandene og i Øst-Eurpoa. Derfor anbefales vaksinasjon av hunder som skal reise til disse landene.

NHF anbefaler at vaksinene gis i perioder der hundene ikke står i trening, for best mulig vaksine resultat og minst mulig belastning på hundene.

Deltagere fra andre land må også ha vaksinert i henhold til Mattilsynets regler for import av hund til Norge fra avreiselandet. Alle deltagende hunder skal ha vaksinasjonskort.

Vaksinasjonskortet skal inneholde:

 • Hundens navn
 • Fødselsdato
 • Chipnummer og dato for innsetting av chip.

Vaksinens navn (bokstavsymbol), vaksinasjonsdato og identitetsmerking skal være bekreftet av veterinær med dennes signatur.
Merk: Innsetting av chip skal være utført senest samtidig med vaksinering.
Ved revaksinering skal chip sjekkes av veterinær.

Microchip

 • Chipnummer skal føres inn i hundens vaksinasjonspass med dato for innsetting.
 • Chip skal settes inn senest ved vaksinering.
 • Veterinær skal alltid sjekke chip når hunden vaksineres/revaksineres. Dette har 2 funksjoner: Sjekke at det er riktig hund som vaksineres, og man får en kontroll på at hundens chip virker.

I normalprisen for innsetting av chip hos veterinær, er registrering i Norsk Dyreidentitet inkludert. Dette er ikke noe man gjøre, men noe vi anbefaler sterkt. Det er denne databasen politiet, Viking, veterinærer samt NHF sine TD’er bruker for å finne en bortkommen hunds rette eier. Alle kan gå inn på dyreidentitet.no, legge inn et chipnummer og finne eieren. Kjøper man chip hos NHF må man selv sørge for registrering i Dyreidentitet, det koster kr 490. Om du ønsker å endre registreringen/overføre hunden til andre, koster det kr 250.

Tekniske fakta:

Microchip for merking av hunder skal følge ISO standard 11784/11785 (11784 beskriver chip, 11785 beskriver leser). Chip skal inneholde et unikt 15 sifret tall, hvorav de siste 8 sifre er serienummer.
Hvis første siffer er 0-8 betyr det en 3-sifret ISO landkode (Norge er 578, Sverige 752, USA 840, England 826), etterfulgt av ett siffer (ofte “0”) deretter 3-sifret produsentkode.
Starter nummeret med tallet 9 er det en 3-sifret produsent-kode, de neste 3(4) sifre er produsentens interne betegnelse på merkingen. Om chip starter med tallet 900 er de neste 3 også produsentkode (9xx). Starter chip med tallet 999 så betyr det en chip brukt for testing, denne skal ikke implanteres i dyr.