Info om Giardia

RaceVets, har nå utarbeidet et skriv om bekjempelse av Giardia infeksjoner i kenneler.
De ønsker med dette skrivet å gi noen innspill rundt problematikken rundt parasitten Giardia og forhåpentligvis også være en ressurs inn mot klubbene og deres medlemmer med tanke på hvordan man kan håndtere smitte med Giarda.

Last ned PDF her

Speak Your Mind

*