Halvårsmøte 2018

Styret inkaller til halvårsmøte på Skjelbreia

Torsdag 11. oktober 2017, kl 19:00

Agenda:
– godkjenning av budsjett
– valg av valgkomite
– debatt rundt klubbens fremtid

Styret opplever at det er en dalende interesse for deltakelse og aktiviteter. Dette på tross av et forholdsvis høyt antall medlemmer og god økonomi. Spesielt merkbart er det på årsmøter og halvårsmøter, men også på dugnader og andre arrangementer kommer det sørgelig få.

For å kunne drifte klubben og ha aktiviteter er vi avhengige av at dere medlemmer involverer og engasjerer dere. Spesielt viktig er det at man møter opp på både halvårsmøter og årsmøter, det er der viktige beslutninger tas.
Skjelbreia har et vedlikeholdsetterslep og om vi ikke får utbedret på dugnader er klubben nødt til å kjøpe inn disse tjenestene. Ønsker vi virkelig det? Er dugnadsånden gått tapt?

Det er også vanskelig å få medlemmer til å stille på kafeteriavakt, en av hovedinntekstkildene til klubben. Hva er årsaken til det? Ønsker vi ikke lenger å opprettholde kafeteriadriften? Er vi i ferd med å bli en klubb med kun støttemedlemmer?

Vi i styret ønsker å ha en aktiv klubb og har mange planer og tanker rundt aktiviteter, men uten oppslutning fra dere medlemmer lar det seg ikke gjøre å gjennomføre. Hva tenker dere medlemmer om dette?

Styret vil derfor sette i gang en diskusjon om hva klubbens fremtid skal være, håper å se så mange av dere som overhodet mulig på halvårsmøtet den 11. oktober.

Vel møtt!

Speak Your Mind

*