Årsmøtet 2020 utsatt

På grunn av situasjonen rundt koronavirus vil årsmøtet 2020 bli usatt til torsdag 23. april.

Frister for innsending av forslag, samt publisering av materiale i forkant av møtet, utsettes tilsvarende.
Det sittende styret fungerer i sine verv frem til gjennomført valg på årsmøtet.

Styret

Speak Your Mind

*