Årsmøte 2019

Årsmøtet 2019 vil bli avholdt torsdag 21. mars, på Skjelbreia, kl 19.00.
 
Alle saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 7. mars, dette gjelder også tingforslag.
Dokumenter til årsmøtet vil bli lagt ut på nettsidene våre senest 14. mars.
Saker sendes på epost til styret@omtk.no eller vanlig post til:

OMTK
Postboks 28, Oppsal
0619 OSLO

Se innkalling og alle relevante dokumenter her.

Styret

Speak Your Mind

*