Styret

Interimstyret i OMTK april – juni 2017

Leder:
Morten Rønseth
Tlf: 9916 8000
E-post: styreleder@omtk.no

Nestleder:
Line Løw
Tlf: 9282 1979
E-post: nestleder@omtk.no

Sekretær:
Terje Dietrichson
Tlf: 9306 3549
E-post: post@omtk.no

Kasserer:
Gunnar Solberg
Tlf: 9130 3844
E-post: kasserer@omtk.no

1. Styremedlem
Oppmann nordisk:
Stillingen er ikke besatt
Tlf: ——–
E-post: nordisk@omtk.no

2. Styremedlem
Oppmann slede:
Nina Røineslien
Tlf: 9365 8748
E-post: slede@omtk.no

3. Styremedlem
Juniorgruppa:
Kethil Fredriksen
tlf: 9344 1543
E-post: junior@omtk.no

1. Varamedlem
Materialforvalter:
Julius Hall Torgersen
Tlf: 9207 2568
E-post: julius.torgersen@hotmail.com

2. Varamedlem
Plassjef / Teknisk ansv:
Thorbjørn Sagsveen
Tlf: 9062 8233
E-post: thorbjornsagsveen@yahoo.no

Redaktør Trekkhunden:
Stillingen er ikke besatt
E-post: trekkhunden@omtk.no

Webansvarlig:
Morten Rønseth
tlf: 9916 8000
E-post: webmaster@omtk.no

Representanter, NHFs ting
Morten Rønseth
Nina Røineslien
Aleksandra Torgersen

Røkter, Skjelbreia
Thomas Thoresen
Telefon: 9261 2111
E-post: thoresen.thomas@gmail.com

Kontrollkomité
Leder: Sigurd Syr
Medlem: Stein Engen
Medlem: Thomas Thoresen

Valgkomite
Leder: Fredrik Westli
Medlem: Kristine Skovholdt
Medlem: Julius Torgersen

Revisor og vararevisor:
Kaare Arnesen

Representanter, Stiftelsen Sjustua
Kjersti Andersen
Tom Olaussen
Sigurd Syr