Årsmøte 2017

Årsmøtet 2017 vil bli avholdt torsdag 23. mars, på Skjelbreia, kl 19.00.
 
Alle saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 9. mars, dette gjelder også tingforslag.
Dokumenter til årsmøtet vil bli lagt ut på nettsidene våre senest 16. mars.
Saker sendes på epost til styret@omtk.no eller vanlig post til:

OMTK
Postboks 28, Oppsal
0619 OSLO

Mer info kommer.

Styret

Speak Your Mind

*