Årsmøte 2017, protokoll

Årsmøtet 2017 er avholdt, det forrige styret sitter nå som interimstyre frem til nytt styre har blitt valgt. Valgkomite vil da kalle inn til ekstraordinært årsmøte.
Styresammensetningen ser dere her:

http://www.omtk.no/styret/

Møtet ble gjennomført på god måte, vi retter stor takk til Tom Olaussen som var ordstyrer.

 

Download

.

Speak Your Mind

*