Viktig melding om høstsamling

Årets høstsamling på Finnskogen blir i år flyttet til helgen uke 38, altså 22-24 september.
Årsaken til dette er at Hundekjørerseminaret, som i år skal holdes på Åstjern, er lagt til helgen i uke 39.

Viktig at alle som har bestilt hytte/rom tar kontakt med Finnskogen Kro & Motell og flytter bestilling.
Ring Eva på telefon 9017 5084, dere vil få samme rom/hytte som bestilt.

Speak Your Mind

*